Strefa-Art

Kursy komputerowe / Kurs CAD 2D - DraftSight:

Kurs CAD 2D -  DraftSight

OPIS MOŻLIWOŚCI PROGRAMU :

DraftSight jest programem wspomagającym projektowanie, umożliwiającym proste i szybkie tworzenie
i modyfikację rysunków oraz wszelkich innych dokumentacji, które trzeba wykonać w oprogramowaniu
2D CAD. Przeznaczone do kreślenia i detalowania. Oprogramowanie wyposażone jest w niezbędne
narzędzia usprawniające tworzenie 
i drukowanie dokumentacji 2D. 
Program ułatwia współpracę pomiędzy architektami, projektantami wnętrz i inżynierami branżowymi.
Stanowi świetny wstęp do modelowania 3D w programie SketchUp !!!

Poziom Kursu: Początkujący
Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do CAD - pojęcia. Wprowadzenie do programu.
2. P
ulpit – interfejs użytkownika i jego elementy:

- Polecenia menu

- Paski narzędzi

- Obszar graficzny

- Kursor krzyżykowy

- Okno poleceń

        - Pasek stanu

3. Opcje programu – preferencje użytkownika.
4. Dostosowywanie interfejsu do potrzeb użytkownika. Paski ikon.
5. Ustawienia rysunku.
6. Podstawowe polecenia programu. Nowy, Otwórz, Zapisz, Zamknij.
7. Polecenia i narzędzia rysunkowe:

- Linia, Linia nieskończona, Polilinia, Wielobok, Prostokąt,

- Łuk, Okrąg, Elipsa. Spline, Punkt,

- Bloki – definiowanie i wstawianie,

- Tabela, Tekst,

- Kreskowanie/Wypełnienie,

- Kopiowanie, Lustro, Przenieś, Odsunięcie,

        - Wzór/Szyk, Obrót, Skala.

8. Przyciąganie, siatka. Orto. Biegunowy, Przyciąganie elementów, Etrack.
9. Praca w Warstwach.
10. Formatowanie rysunku. Styl, kolor, szerokość linii. Styl tabeli.
11. Właściwości.
12. Wymiarowanie rysunku.
13. Polecenia menu wymiar. Style wymiarowania.
14. Praca w obszarze papieru. Tworzenie nowych arkuszy i ich właściwości.
15. Wydruk w skali. Wydruk z modelu. Wydruk z arkusza.

Strefa ART, 50-082 Wrocław, ul. Piotra Skargi 23 tel.: (+48) 71 33 99 104 , e-mail: kursy@strefa-art.pl