Strefa-Art

Nasi wykładowcy to osoby zaangażowane, kreatywne, absolwenci wyższych uczelni,
praktykujący architekci wnętrz, artyści plastycy i historycy sztuki, specjaliści
w kształtowaniu krajobrazu z wieloletnim stażem zawodowym i dydaktycznym.dr Tomasz Mikołajczak

dr Tomasz Mikołajczak

Historyk sztuki, absolwent Wydziału Nauk Historycznych
i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorat
obronił na wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykładowca w Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Handlowej 
we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Humanistycznej 
we Wrocławiu i Spółdzielni Pracy „Oświata” we Wrocławiu. 
Uczestnik i realizator programów badawczych:
 
inwentaryzacji zabytków: EDV-Gestützte Dokumentation 
in Forschung und Lehre ausgewählter kunstgeschichtlicher
Universitätsinstitute dla Bildarchiv Foto Marburgwg oraz 
słownika hierarchicznego pojęć dla dziedzictwa kulturowego
- narzędzia wspomagającego tworzenie 
i wykorzystanie
baz danych obejmujących zabytki sztuki, 
finansowanego
w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkol
nictwa
Wyższego nr N 17 0004 04. Autor kilkudziesięciu 
artykułów i publikacji naukowych o tematyce związanej 
z historią sztuki, historią kultury i dziedzictwa kulturowego. 

Na pracę dydaktyczną składa się prowadzenie wykładów
z zakresu historii sztuki, historii architektury, wzornictwa
artystycznego, problemów sztuki współczesnej oraz
dziedzictwa kulturowego.

Strefa ART, 50-082 Wrocław, ul. Piotra Skargi 23 tel.: (+48) 71 33 99 104 , e-mail: kursy@strefa-art.pl