Strefa-Art

Nasi wykładowcy to osoby zaangażowane, kreatywne, absolwenci wyższych uczelni,
praktykujący architekci wnętrz, artyści plastycy i historycy sztuki, specjaliści
w kształtowaniu krajobrazu z wieloletnim stażem zawodowym i dydaktycznym.mgr inż. Marian Piszczek

mgr inż. Marian Piszczek

Ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu na
Wydziale Rolniczym oraz studia na Uniwersytecie Wrocławskim
na Wydziale Nauk Przyrodniczych ze specjalizacją z biologii
środowiskowej. Jest absolwentem studiów podyplomowych
SGGW w Warszawie w zakresie ochrony i rewaloryzacji zaby-
tkowych założeń ogrodowych. Od 1996 roku właściciel firmy
LEDUM- www.ledum.pl - zajmującej się projektowaniem
i realizacją ogrodów oraz inwentaryzacjami dendrologicznymi.
Wolny czas stara się poświęcać na wycieczki przyrodnicze,
zwiedzanie starych parków, wyprawy w poszukiwaniu mszaków
i badanie torfowisk.

Strefa ART, 50-082 Wrocław, ul. Piotra Skargi 23 tel.: (+48) 71 33 99 104 , e-mail: kursy@strefa-art.pl