Strefa-Art

Nasi wykładowcy to osoby zaangażowane, kreatywne, absolwenci wyższych uczelni,
praktykujący architekci wnętrz, artyści plastycy i historycy sztuki, specjaliści
w kształtowaniu krajobrazu z wieloletnim stażem zawodowym i dydaktycznym.mgr inż. Monika Pec

mgr inż. Monika Pec

Absolwentka Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu. Obecnie studentka studiów
doktoranckich w dziedzinie Kształtowania Środowiska
w Instytucie Architektury Krajobrazu Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu. W ramach stypendium
naukowego studiowała na Wydziale Architektury Politechniki
Brneńskiej. Jest laureatką I nagrody w konkursie na Koncepcję
Architektoniczną zagospodarowania powierzchni Rynku
Środy Śląskiej jako głównej przestrzeni publicznej miasta.
Praktykę zawodową zdobywała w pracowniach architektury
krajobrazu w Hamburgu, a także projektując i realizując ogrody
prywatne, place miejskie i parki na terenie Dolnego Śląska.
Prowadziła wykłady na temat planowania przestrzeni publicznej
miast dla UM w Kamiennej Górze.

Strefa ART, 50-082 Wrocław, ul. Piotra Skargi 23 tel.: (+48) 71 33 99 104 , e-mail: kursy@strefa-art.pl